The Blog

2018年9月18日商河365体育标价行情

Postedon2018年11月25日byadmin

2018年9月18日商河365体育标价行情

2018年9月18日据格网伸荐标价市场信息:

济南商河:

毛胡365体育:0。

90元/斤摆弄。

父亲混级:0。

95元/斤摆弄。

中混级:0。

85-0。

90元/斤。

毛胡父亲混:0。

80-0。

85元/斤。

毛胡中混:0。

65-0。

70元/斤。

365体育米料:0。

75元/斤摆弄。

四六瓣:0。

70-0。

75元/斤。

济南商河:

库外面:

杂提交红365体育:

毛胡父亲混:0。

90-0。

95元/斤。

毛胡中混:0。

80元/斤摆弄。

父亲混级:1。

00-1。

05元/斤。

中混级:0。

90-0。

95元/斤。

印尼货:0。

85元/斤摆弄。

365体育米料:0。

80元/斤摆弄。

四六365体育365体育芯:0。

70元/斤摆弄。

四六瓣365体育种:0。

80-0。

85元/斤。

四六瓣:0。

70-0。

85元/斤。

济南济阳:

库外面:

杂提交红365体育:

365体育芯:0。

60元/斤摆弄。

365体育米料:0。

80元/斤摆弄。

父亲青稞父亲混级:1。

20元/斤摆弄。

脱水四六瓣:0。

60-0。

70元/斤。

济南商河:

库外面:

父亲混级:1。

00-1。

05元/斤。

中混级:0。

95-1。

00元/斤。

四六瓣:0。

70-0。